Expandera


Just nu testar jag WordPress för att utvärdera på vilken nivå man tids- och kostnadseffektivt kan använda konceptet i sitt marknadsföringsarbete (ja, jag väljer att kalla WP för ett koncept).

Därför har jag valt att bygga och utveckla en skarp sajt, min egen. Innehållet är just nu begränsat, men korrekt om du undrar.

Har du ett behov eller problem inom försäljning eller marknadsföring som du vill diskutera? Låt inte en slimmad utvecklingssajt hindra dig! Kontakta mig här.